Info UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą EKOKOPTRANS”
mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług robót ziemnych
poprzez zakup minikoparki
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: podjęcie działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez okres 2 lat od płatności końcowej, utworzenie jednego miejsca pracy, zakup minikoparki.